Intrinsieke motivatie

Wanneer je aan een uitdaging of bijvoorbeeld activiteit begint, kan je hier intrinsiek of extrinsiek gemotiveerd voor zijn. Weet jij wat het verschil is tussen je intrinsieke en extrinsieke motivatie? Hoe kun je beide vormen van motivatie van elkaar onderscheiden? Het lijkt immers simpel: je bent gemotiveerd om aan een uitdaging te beginnen, of je had liever iets anders gedaan. In de praktijk ligt dit anders en kan de motivatie die je (soms gedeeltelijk onbewust) ervaart schommelen.

In dit artikel zoomen we verder in op hetgeen we verstaan onder de intrinsieke motivatie van mensen. Wanneer spreken we van een intrinsieke motivatie? Wat zijn voorbeelden van situaties waarin je deze vorm van motivatie kunt herkennen? Ook gaan we in op de verschillen tussen je intrinsieke en extrinsieke motivatie. Het helpt je te verklaren waarom je met meer plezier aan de ene klus begint, dan aan de andere.

Inhoudsopgave

Wat is intrinsieke motivatie?

Onder intrinsieke motivatie verstaan we het motief om een klus uit te voeren of bijvoorbeeld een uitdaging aan te gaan, welke uit de persoon zelf komt. Denk bijvoorbeeld aan het schilderen van een wand. Je kunt gemotiveerd zijn voor een dergelijke klus, omdat schilderen je interesse heeft en je hier vaardig in bent. Denk ook aan een rondje hardlopen in de avond. Je kan intrinsiek gemotiveerd zijn door het feit, dat je hardlopen in de avond heel ontspannen vindt. Het helpt je snel in slaap te komen en zorgt er daarbij voor dat je hoofd leeg is aan het eind van de dag.

Ook het feit dat je uitdagingen leuk vindt, kan een reden zijn om gemotiveerd aan een klus te beginnen. Denk bijvoorbeeld aan een puzzel die je op wilt lossen. Je intrinsieke motivatie maakt dat je door blijft gaan, totdat de puzzel voltooid is. 

Activiteiten uitvoeren voor je eigen belang

De intrinsieke motivatie komt voort uit een eigen belang. Neem als voorbeeld de schilderwerkzaamheden. Zou je deze werkzaamheden voor een klant uitvoeren, dan begin je hier gemotiveerd aan door externe factoren. Wat die factoren zijn, bespreken we in het volgende onderdeel van deze pagina. Kies je er echter voor om je eigen woning te schilderen, dan is er sprake van een eigen belang. Je hebt er immers baat bij, dat je woning geschilderd wordt om deze mooier te laten ogen.

Intrinsieke en extrinsieke motivatie

Het feit dat je gemotiveerd aan een klus of uitdaging begint, betekent niet per definitie dat dit veroorzaakt wordt door je intrinsieke motivatie. Naast je intrinsieke motivatie is er namelijk ook een extrinsieke motivatie. Waar de intrinsieke motivatie vanuit de persoon zelf komt, geldt voor de extrinsieke motivatie dat dit vanuit omgevingsfactoren komt.

Een goed voorbeeld van een situatie waarin de extrinsieke motivatie ertoe leidt dat je gemotiveerd aan een klus begint, is het uitvoeren van de werkzaamheden bij je werkgever. In dit geval ben je mogelijk niet volledig intrinsiek gemotiveerd om aan de nieuwe werkdag te beginnen. Het feit dat je aan het eind van de maand loon krijgt uitbetaald motiveert echter voldoende om aan de slag te gaan. Het ontvangen van loon is een externe factor.

Ook als we nog eens kijken naar het vaste hardlooprondje, kan er sprake zijn van extrinsieke motivatie. Mogelijk wil je prijzen winnen, waardoor er hard getraind moet worden. Het feit dat je prijzen wilt winnen maakt dat je gemotiveerd bent om te trainen. Het winnen van prijzen is een externe factor. Mogelijk vind je het trainen helemaal niet zo fijn, maar zorgen de prijzen dat je alsnog gemotiveerd bent om de trainingen uit te voeren.

Beloning ontvangen of straf vermijden

Vaak wordt gedacht dat de extrinsieke motivatie van mensen samenhangt met de beloning die zij krijgen. Denk aan het loon van je werkgever, de prijzen die je wint bij een hardloopwedstrijd, enzovoorts. Dit is echter niet per definitie juist! Ook het feit dat een straf vermeden kan worden, kan een reden zijn om extrinsiek gemotiveerd te zijn. Denk bijvoorbeeld aan het ontlopen van een boete, wanneer je binnen de snelheidslimieten blijft rijden. Je voert iets dus niet uit omdat je dit zo aangenaam vindt, maar omdat je hier iets voor terug kunt krijgen.

Hoe kan ik mijn intrinsieke motivatie verbeteren?

Het verbeteren van je intrinsieke motivatie is niet altijd even gemakkelijk. We vinden het één domweg leuker dan het andere! Je kunt jezelf niet dwingen om hardlopen leuk te vinden, evenals dat het schilderen van een klein stukje muur niet altijd voldoende zal zijn om jezelf te motiveren. Het verschil na het schilderen is immers nauwelijks zichtbaar! Iets wat wel een positieve invloed heeft op je intrinsieke motivatie is de feedback die je van anderen krijgt. Denk bijvoorbeeld aan een familielid, dat je waardering geeft voor het schilderwerk dat je hebt uitgevoerd.

Ook wanneer je autonomie bevorderd wordt, iets waar een compliment aan bijdraagt, zal je intrinsieke motivatie verbeteren. Zeker bij kinderen zit er vaak nog veel rek in hun intrinsiek motivatie. Het is niet voor niets belangrijk om kinderen regelmatig een compliment te geven voor hetgeen zij doen.

Extrinsieke motivatie verbeteren

In de basis is het verbeteren van je extrinsieke motivatie eenvoudiger. Let wel, je hebt hier zelf niet altijd invloed op. Je kunt een project op de werkvloer succesvol afronden. Iets wat er mogelijk toe leidt, dat je hier positieve reacties op ontvangt van je manager en collega’s. Het kan zelfs voorkomen, dat je een loonsverhoging aangeboden krijgt! Een dergelijke bonus kan je extrinsieke motivatie sterk verbeteren. Wel geldt hierbij, dat de extrinsieke motivatie in de eerste dagen na de loonsverhoging groter zal zijn dan na een paar maanden.

Bij jongeren groeit hun extrinsieke motivatie onder meer door het feit, dat zij bijvoorbeeld op school goede resultaten behalen. Op school willen leerlingen voorkomen dat zij blijven zitten of nog erger, van school worden gestuurd. Om dit te bereiken, zijn zij extrinsiek gemotiveerd om in ieder geval een voldoende te behalen voor hun toetsen. Op het moment dat een leerling voor een toets een veel hoger cijfer haalt, kan dit ertoe leiden dat een leerling bij een volgende toets niet voor een voldoende gaat maar voor een zeer goed cijfer. Het is immers al eens gelukt!

Verslechtering van je motivatie

Andersom kan zowel je intrinsieke motivatie, als ook de extrinsieke motivatie verslechteren. Een verslechtering van je intrinsieke motivaties treedt bijvoorbeeld op, als je tijdens de hardlooptraining te maken krijgt met lichamelijke klachten. Die klachten maken dat je extrinsieke motivatie toeneemt om de training over te slaan. Je moet er immers niet aan denken, dat je weer last krijgt van die klachten.

Voor een leerling op school geldt dat zijn of haar extrinsieke motivatie verslechtert, op het moment dat deze een onvoldoende haalt voor een belangrijke toets. In het bijzonder, wanneer de leerling alles op alles heeft gezet om de toets met een goed cijfer af te ronden. Er is een goed cijfer benodigd om de extrinsieke motivatie van een leerling weer te verbeteren.

Hulp van een coach inschakelen

Je intrinsieke motivatie verbeteren kan makkelijker worden, wanneer je hier de hulp van een coach voor inschakelt. Een coach kan je helpen uit te zoeken wat jou vanuit je persoon motiveert om bepaalde handelingen uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten. Vanuit dat startpunt wordt gekeken, hoe die intrinsieke motivaties verbeterd kunnen worden. Je zou ook een intrinsieke motivatie cursus kunnen volgen, waarbij dergelijke methoden worden toegelicht. Doel van zo’n cursus is vanzelfsprekend, dat je na het behalen hiervan zelf aan de slag kunt gaan als coach. Zo help je anderen hun intrinsieke motivatie te verbeteren.

Veelgestelde vragen over intrinsieke motivatie

Het is niet altijd even duidelijk, wat men verstaat onder de intrinsieke- en extrinsieke motivatie van een mens. Heb jij nog vragen over dit onderwerp? Onderstaand vind je het antwoord op vragen die ons zeer regelmatig gesteld worden over intrinsieke motivaties. Als het antwoord op je eigen vraag nog niet in dit overzicht staat, kun je ons deze in de reacties onder het artikel stellen.

Wat is intrinsieke motivatie?

Onder intrinsieke motivatie verstaan we de motivatie om een handeling of activiteit uit te voeren, die uit de persoon zelf komt. Een persoon heeft een eigen belang bij het uitvoeren van een taak.

Hoe kan ik mijn intrinsieke motivatie verbeteren?

Je intrinsieke motivatie verbeteren is lastig en vaak afhankelijk van anderen. Denk bijvoorbeeld aan een familielid, welke je een compliment geeft voor het uitgevoerde schilderwerk.

Wie kan mij helpen met mijn intrinsieke motivatie?

Wanneer je intrinsieke motivatie verslechtert, is het prettig wanneer mensen in je directe omgeving helpen. Zij doen dit door je bijvoorbeeld een compliment te geven voor hetgeen je uitgevoerd hebt.

Waarom fluctueert mijn intrinsieke motivatie?

Verschillende factoren maken dat je intrinsieke motivatie kan verbeteren en verslechteren. Denk aan een slecht resultaat, het uitblijven van complimenten, enzovoorts. Ook een coach kan hulp bieden.

Zijn er cursussen voor intrinsieke motivatie?

Er zijn cursussen, die gericht zijn op het verbeteren van intrinsieke motivatie. Vaak met als doel om na de cursus aan de slag te gaan als coach. Een coach helpt anderen hun motivatie te verbeteren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.