Menopauze

menopauze

Belangrijk onderdeel van de overgang is de menopauze. Onder de menopauze verstaat men de laatste menstruatiecyclus die een vrouw doorloopt. Na de menopauze wordt een vrouw niet langer ongesteld. Dit heeft verschillende gevolgen! Denk bijvoorbeeld aan het feit, dat een vrouw niet langer vruchtbaar is na de menopauze. Voor de een is dit makkelijker te verteren, dan voor de ander. Vruchtbaarheid hoort immers bij de vrouw! Anderen zijn juist blij, dat zij niet langer ongesteld worden.

Voorafgaand aan de menopauze krijgt een vrouw te maken met verschillende overgangsklachten. De periode voor de menopauze wordt ook wel de perimenopauze genoemd. Sommige klachten spelen op de korte termijn op. Van andere klachten krijg je pas ver na de menopauze last. Denk bijvoorbeeld aan botontkalking. Gemiddeld duurt de gehele overgang vijf tot tien jaar. Het merendeel van de klachten, de eerste vijf à zes jaar ervaar je voorafgaand aan de menopauze. De periode dat de klachten na de menopauze aanhouden duurt gemiddeld twee à drie jaar. 

Inhoudsopgave

Wat is de menopauze?

De menopauze komt bij iedere vrouw voor! Het is een term die gebruikt wordt voor de laatste menstruatie van de vrouw. Vaak weet je nooit zeker, of er al sprake is van de menopauze. Op het moment dat je denkt niet meer ongesteld te raken, kan er een nieuwe menstruatiecyclus starten. Je weet zodoende pas achteraf of de menopauze gepasseerd is! Wel voel je aan de diverse overgangsklachten dat je in de overgang raakt. Het maakt het mogelijk om voor jezelf een inschatting te maken van het jaar waarin de menopauze plaats zal vinden. Later op deze pagina wordt hier verder op ingegaan.

Soms wordt de term menopauze gebruikt voor de volledige overgang. Dit is niet correct, want het is hier slechts een onderdeel van. De overgang wordt over het algemeen opgedeeld in drie periodes: de premenopauze, de menopauze en de postmenopauze. 

Wat gebeurt er in de premenopauze?

In de premenopauze speelt de laatste menstruatiecyclus zich af. Dit betekent niet, dat je nog slechts eenmaal ongesteld raakt. Vaak wordt de menopauze voorafgegaan door een fase waarin de menstruatie steeds onregelmatiger verloopt. De ene keer verlies je bijvoorbeeld meer bloed dan een andere keer. Ook kan de duur van de menstruatie verschillen per keer. De onregelmatigheid in de menstruatiecyclus toont aan dat de overgang begonnen is. Een huisarts kan deze diagnose voor je stellen.

Houd er rekening mee, dat je in de premenopauze nog vruchtbaar bent. Dit kan in theorie betekenen, dat je zwanger raakt na het hebben van geslachtsgemeenschap. Het is verstandig om een ander anticonceptiemiddel dan de pil te gebruiken. Het door blijven slikken van de pil tijdens de overgang kan de kans op hart- en vaatziekten op latere leeftijd vergroten. Iets wat je wilt voorkomen! Mocht je de pil door blijven slikken om de klachten als gevolg van de overgang te verminderen, dan is het verstandig hier vooraf advies over in te winnen bij een huisarts. 

De menopauze zelf vaststellen

Hoe weet je of de menopauze gepasseerd is? Men spreekt van een gepasseerde menopauze, wanneer je voor minimaal twaalf maanden niet meer ongesteld bent geweest. In deze periode is er al sprake van de postmenopauze. Deze laatste fase gaat direct in, op het moment dat de laatste menstruatiecyclus doorlopen is. In deze postmenopauze gaat het lichaam op zoek naar een nieuwe balans in de hormoonspiegel. Sommige hormonen worden in veel mindere mate aangemaakt, waarop het lichaam reageert. Deze reactie uit zich in de vorm van typische overgangsklachten als opvliegers, stemmingswisselingen, een droge huid en slijmvliezen, enzovoorts.

Op welke leeftijd start de menopauze?

menopauze

Zoals reeds beschreven werd, is de menopauze een belangrijk onderdeel van de overgang. Het merendeel van de klachten die bij de overgang horen, spelen op in de periode voorafgaand aan de menopauze. Deze periode beslaat gemiddeld vijf à zes jaar. Op het moment dat de diagnose gesteld wordt dat je in de overgang bent, kun je een inschatting maken van de leeftijd waarop de menopauze voor jou plaatsvindt. Gemiddeld genomen raakt een vrouw tussen haar 45e en 55e levensjaar in de overgang, waarbij dit voor de meeste vrouwen rond hun 51e levensjaar is. Dit betekent dat zij rond hun 56e of 57e te maken krijgen met de menopauze.

Ook na de menopauze zullen de klachten die horen bij de overgang enige tijd aanhouden. De menopauze klachten stoppen over het algemeen zo’n twee tot drie jaar nadat de menopauze heeft plaatsgevonden.

Exacte menopauze leeftijd verschilt per persoon

Houd er rekening mee, dat de menopauze voor iedere vrouw op een andere leeftijd opspeelt. Voor de een kan dit rond haar 51e levensjaar zijn, voor anderen pas rond hun 60e. We spreken in dat geval van een late overgang. Ook een vervroegde overgang behoort tot de mogelijkheden. Een vervroegde overgang speelt bijvoorbeeld op, wanneer je eierstokken of baarmoeder operatief verwijderd worden. Na het verwijderen van de eierstokken is er direct sprake van de menopauze. Het is immers niet langer mogelijk, dat er eiblaasjes aan de eierstokken groeien. Dit betekent dat ook de eisprong niet langer mogelijk is en je hierdoor niet meer in een nieuwe menstruatiecyclus terechtkomt.

Het verwijderen van de baarmoeder hoeft niet per definitie te leiden tot een vervroegde overgang. De kans is er echter wel! Ook vrouwen die gemiddeld een pakje sigaretten per dag roken kunnen vervroegd in de overgang komen. Voor hen kan de menopauze dus al ver voor hun 56e of 57e levensjaar opspelen.

Feiten en fabels over de menopauze

De term menopauze doet wellicht vermoeden, alsof er sprake is van een pauze in de menstruatiecyclus. Dit is echter niet het geval! Na de menopauze is een vrouw haar vruchtbaarheid verloren en zal er niet langer sprake zijn van een menstruatie. De term “pauze” in menopauze is hierdoor wellicht wat ongelukkig.

Een ander fabel die vaak gedeeld wordt tijdens de overgang, is die van een toename in het lichaamsgewicht. Hoewel er symptomen zijn die erop kunnen wijzen dat bepaalde veranderingen in het lichaam voor een gewichtstoename kunnen zorgen, geldt dit lang niet voor iedereen. Door regelmatig te sporten tijdens de overgang en gezond en gevarieerd te eten, kun je een toename van het lichaamsgewicht tegengaan. 

Menopauze klachten

De menopauze klachten komen in verschillende soorten voor. Daarbij zijn deze klachten niet specifiek toe te wijzen aan de menopauze, maar spelen ze op gedurende de volledige overgang. Onderstaand hebben we de meest voorkomende menopauze klachten voor je op een rijtje gezet. Hierbij hebben we onderscheid gemaakt tussen klachten die korte termijn opspelen en klachten waar je over het algemeen pas na de menopauze last van zal hebben. 

Menopauze klachten op de korte termijn

Typische menopauze klachten die opspelen op de korte termijn zijn een droge huis en slijmvliezen, nachtelijk transpireren en bijvoorbeeld opvliegers. Vaak hangt het nachtelijk transpireren samen met de opvliegers. Dat geldt ook voor een verminderde nachtrust en als gevolg daarvan een vermoeid gevoel. Ook klachten aan de vagina, zoals het droger en dunner worden van de bekledende laag zijn voorbeelden van klachten die op de korte termijn op kunnen spelen. Evenals dat er klachten aan de urinewegen kunnen ontstaan. Het is belangrijk de vagina goed schoon te houden om infecties te kunnen voorkomen. 

Menopauze klachten op de langere termijn

Sommige overgangsklachten spelen pas op na de menopauze. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om botontkalking. Om dit tegen te gaan is het belangrijk om voldoende producten rijk aan kalk te eten en drinken. Denk aan zuivelproducten! Op deze manier blijven de botten sterk, waarmee botontkalking tegen kan worden gegaan. Ook hart- en vaatziekten spelen vaak op langere termijn op. De kans op hart- en vaatziekten is groter, wanneer je tot na je 50e levensjaar de pil blijft slikken. 

Overwin overgang

Meer tips om makkelijker door de overgang te komen

Overwin je overgang

Veelgestelde vragen over de menopauze

Regelmatig worden ons vragen gesteld over de menopauze. Hoe weet ik of ik te maken heb met de menopauze? Op welke leeftijd vindt de menopauze het vaakst plaats? Onderstaand hebben we een groot aantal van deze vaak gestelde vragen voor je beantwoord. Staat het antwoord op een vraag die jij hebt hier nog niet bij? Zet de vraag in de reacties onder het artikel, zodat we deze alsnog kunnen beantwoorden.

Wat is (de) menopauze?

De menopauze is het moment waarop de laatste menstruatiecyclus doorlopen is. Het is een onderdeel van de overgang, welke uit drie fases bestaat: premenopauze, menopauze en postmenopauze.

Hoe lang duurt de menopauze?

De menopauze duurt net zo lang als de laatste menstruatiecyclus. Pas twaalf maanden na dit moment kun je met zekerheid zeggen dat er sprake is geweest van de menopauze. De overgang duurt gemiddeld vijf tot tien jaar.

Pre menopauze, vanaf welke leeftijd?

De pre menopauze speelt bij de meeste vrouwen op tussen hun 45e en 55e levensjaar. Er kan echter sprake zijn van een vervroegde overgang. Dit betekent dat de pre menopauze mogelijk al rond je 40e opspeelt.

Wanneer begint de menopauze?

De menopauze vindt normaliter circa vijf à zes jaar na het begin van de overgang plaats. Na de menopauze houden de menopauze klachten vaak nog circa twee tot drie jaar aan.

Hoe merk je dat je in de menopauze zit?

Het is nooit met zekerheid vast te stellen, dat een menstruatiecyclus de menopauze inleidt. Pas twaalf maanden na de laatste keer dat je ongesteld bent geweest, kun je dit met zekerheid zeggen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.