Minderwaardigheidscomplex

Ontzettend veel mensen hebben te kampen met een gevoel van onzekerheid. Denk aan onzekerheid over hun lichaam, over hun prestaties op school of de werkvloer, enzovoorts. Met onzekerheid is niks mis! Het kan een motivatie zijn om te blijven werken aan jezelf en daardoor uiteindelijk beter te presteren. Een gevoel van onzekerheid kan schadelijk worden, op het moment dat dit gevoel steeds sterker wordt en optreedt in verschillende situaties. Mogelijk ben je niet langer alleen onzeker over je lichaam, maar na verloop van tijd ook over je prestaties op de werkvloer! In zo’n situatie kan er sprake zijn van een minderwaardigheidscomplex.

Zelfvertrouwen

Verminder je minderwaardigheidscomplex

Krijg meer en blijvend zelfvertrouwen

Dit artikel vertelt je wat men verstaat onder een minderwaardigheidscomplex, het ontstaan hiervan en de signalen waaraan je dit kunt herkennen. Het is belangrijk om een minderwaardigheidscomplex aan te pakken, daar het minderwaardig voelen vaak helemaal niet terecht is. Ieder mens is uniek en heeft mooie kanten, jij ook! De tips die je op deze pagina vindt om je minderwaardigheidsgevoel aan te pakken kunnen hulp bieden en houvast geven op momenten dat een terugval op de loer ligt.

Inhoudsopgave

Wat is een minderwaardigheidscomplex?

Een minderwaardigheidscomplex kent verschillende vormen en gradaties. Een gevoel van onzekerheid over je lichaam of prestaties kan een vorm van een minderwaardigheidscomplex zijn. Veel meer hinder ondervind je hiervan, op het moment dat een minderwaardigheidscomplex groter wordt. Je hebt het gevoel letterlijk minder waard te zijn dan anderen. Daarbij kun je het gevoel hebben dat je waardeloos bent en niets toevoegt aan het werk dat je doet, de mensen om je heen, enzovoorts.

De gevolgen van een minderwaardigheidscomplex kunnen groot zijn. Vaak ontwikkelt iemand met een dergelijk complex al snel depressieve gevoelens. Je hebt minder zin om naar het werk te gaan, omdat je daar voor je gevoel toch niets toevoegt. Ook wordt het steeds zwaarder om naar school of bijvoorbeeld activiteiten met vrienden te gaan. Die depressieve gevoelens kunnen bij een aanhoudend minderwaardigheidscomplex uitgroeien tot een serieuze depressie.

Angst door een minderwaardigheidscomplex

Een andere vorm van minderwaardigheidscomplex klachten is een gevoel van angst. Je wilt het liefste niet gezien worden, omdat je bang bent voor hetgeen anderen van je vinden. Vinden ze mij niet lelijk? Vinden ze mij niet vervelend, wanneer ik onderdeel ben van het projectteam? Enzovoorts. De combinatie van angst en depressieve gevoelens maakt dat mensen met een minderwaardigheidscomplex vaak een teruggetrokken bestaan beginnen te leven. Ze komen minder vaak buiten, sluiten zich thuis op en versterken zo de gevoelens die behoren bij een minderwaardigheidscomplex.

Hoe ontstaat een minderwaardigheidscomplex?

Een minderwaardigheidscomplex kan verschillende oorzaken hebben. Denk bijvoorbeeld aan pesterijen, die al op jonge leeftijd op kunnen spelen. Deze pesterijen gaan vaak over het uiterlijk of bijvoorbeeld de prestaties van iemand anders. Pesterijen van vroeger kunnen tot op latere leeftijd invloed hebben op je onzekere gevoelens. Het feit dat anderen altijd hebben aangegeven je dik of lelijk te vinden, maakt dat je al snel bang bent het niet goed te doen.

Niet alleen pesterijen zijn een voorbeeld van de oorzaken van een minderwaardigheidscomplex. Denk bijvoorbeeld ook aan het ontbreken van complimentjes op de werkvloer. Wanneer je nooit te horen krijgt dat je goed presteert, kan dit van invloed zijn op je zelfvertrouwen. Zeker jongeren hebben hier regelmatig mee te kampen! In de eerste fase van hun professionele carrière hebben zij het nodig om (positieve) feedback te krijgen. In het bijzonder, wanneer je opmerkt dat andere collega’s wel complimenten krijgen.

Negatief zelfbeeld creëer je vaak zelf

In de basis creëer je een negatief zelfbeeld zelf. Onder je zelfbeeld verstaan we letterlijk het beeld dat je van jezelf hebt! Dit zelfbeeld kan negatief worden, op het moment dat anderen je voortdurend wijzen op negatieve eigenschappen of lichamelijke kenmerken. Vaak gaat het om pesten. Een negatief zelfbeeld kan echter ook voortkomen uit de gevoelens en gedachten die je zelf hebt, zoals een gevoel van ik ben niks waard of ik ben waardeloos. Deze gedachten hoeven helemaal niet terecht te zijn! Denk bijvoorbeeld aan het gevoel, dat je niet geaccepteerd wordt in een vriendengroep. Zo’n gevoel is lang niet altijd gegrond, maar kan wel de basis vormen van een negatief zelfbeeld en is misschien wel de basis om het minderwaardigheidsgevoel op te lossen.

Zodra het negatieve zelfbeeld niet ontkracht wordt door anderen, bijvoorbeeld doordat je spontaan gevraagd wordt voor een activiteit met de vriendengroep, blijf je het zelfbeeld in stand houden. Het is vaak erg lastig om hier zelf doorheen te breken. De tips die later in dit artikel worden gegeven kunnen je hierbij helpen, zodat je een eerste stap zet in de goede richting.

Lukt het je om een negatieve zelfbeeld om te buigen naar een positief zelfbeeld, dan ziet de wereld er vaak direct een stuk mooier uit! Een positief zelfbeeld maakt dat je vertrouwen krijgt in je eigen kunnen en uitdagingen veel minder snel uit de weg zal gaan.

Hoe herken ik een minderwaardigheidscomplex?

Een minderwaardigheidscomplex kan op verschillende manieren herkend worden. Eerder beschreven we al, dat gevoelens van angst een typisch voorbeeld kunnen zijn van de symptomen van een minderwaardigheidscomplex. Angst uit zich in het feit dat je snel misselijk bent, dat je weinig zin hebt in activiteiten die door de meeste mensen heel leuk worden gevonden, enzovoorts. Ook slecht slapen kan een symptoom zijn, die deze angst en daarmee een beginnend minderwaardigheidscomplex aantoont. Angst leidt er bijvoorbeeld toe dat je tot laat ligt te piekeren en daardoor maar lastig in slaap weet te komen.

Ook depressieve klachten zijn een voorbeeld van de symptomen die horen bij een minderwaardigheidscomplex. Het is erg belangrijk om deze gevoelens in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen. Het voorkomt dat deze gevoelens al snel uitgroeien tot een serieuze depressie. Iets waarvan het herstel veel langer zal duren, dan wanneer je de depressieve, negatieve gevoelens in een vroeg stadium aanpakt.

Band opbouwen met anderen kost veel moeite

Merk je dat je anderen in je omgeving niet snel vertrouwt? Heb je het idee dat het veel moeite kost om een band op te bouwen met nieuwe mensen? Ook dat kan een teken zijn, dat er sprake is van een minderwaardigheidscomplex. Je bent mogelijk bang om niet leuk gevonden te worden, of bang voor de mening van iemand anders.

Tips om een minderwaardigheidscomplex af te komen

Er zijn verschillende stappen die je zelf kunt zetten om van een minderwaardigheidscomplex af te komen. Het verschilt per persoon wat werkt om de minderwaardigheidscomplex symptomen te verminderen. Onderstaand vind je een aantal handige tips, die je hierbij een zetje in de rug kunnen geven om zo vooruit te komen!

Tip 1: ga op zoek naar de bron van het minderwaardigheidscomplex

Je kunt een probleem pas aanpakken op het moment dat je de bron van het probleem gevonden hebt. Ga voor jezelf na wat het minderwaardigheidscomplex veroorzaakt. Kijk hierbij ook naar het verleden. Is er iets gebeurd, wat ertoe leidt dat je momenteel onzekere gevoelens hebt? Ben je in het verleden bijvoorbeeld gepest?

Tip 2: relativeer de bron van het probleem

Een volgende stap in het aanpakken van een minderwaardigheidscomplex is het relativeren van deze oorzaken. Doe dit door de negatieve punten op papier te zetten. Schrijf naast ieder punt een karaktertrek of lichamelijke eigenschap die jou tot een mooi mens maakt. Mogelijk voelen anderen zich veilig bij je, delen zij snel geheimen met je omdat ze je vertrouwen, enzovoorts. Het leidt ertoe dat je al snel ziet, dat je naast de in jouw ogen minder goede kanten ook tal van positieve kanten hebt!

Tip 3: beloon jezelf bij kleine successen

Een derde tip die helpt het minderwaardigheidscomplex te verkleinen, is het belonen van jezelf bij successen. Heb je een goede presentatie gegeven op je opleiding? Heeft je werkgever je een compliment gegeven voor een afgerond project? Vier deze momenten en wees trots op jezelf! Des te meer successen je viert, des te sneller zal je inzien dat je helemaal niet zo slecht presteert. Het geeft aan dat je onzekere gevoelens onterecht zijn en dat je deze los moeten proberen te laten!

Veelgestelde vragen over een minderwaardigheidscomplex

Ons worden regelmatig vragen gesteld over een minderwaardigheidscomplex. Hoe ontstaat zo’n minderwaardigheidscomplex en hoe pak je dit aan? Kun je hier zelf iets tegen doen? We hebben de antwoorden op de meest gestelde vragen alvast voor je op een rijtje gezet.

Wat is een minderwaardigheidscomplex?

Een minderwaardigheidscomplex is het gevoel minder waard te zijn dan anderen. Het zorgt voor angst en depressieve gevoelens, die vaak lastig om te zetten zijn naar een positief zelfbeeld.

Hoe kom ik van mijn minderwaardigheidscomplex af?

Een minderwaardigheidscomplex overwinnen begint bij het omkeren van een negatief zelfbeeld naar iets positiefs. Probeer de mooie kanten van je lichaam en karakter te vinden.

Hoe ontstaat een minderwaardigheidscomplex?

Een minderwaardigheidscomplex kan verschillende oorzaken hebben. Denk aan pesterijen, het gevoel het minder goed te doen dan mensen om je heen, invloeden van sociale media, enzovoorts.

Wat kan ik doen aan een minderwaardigheidscomplex?

Probeer te achterhalen waar je negatieve zelfbeeld door veroorzaakt wordt. Op basis daarvan kun je deze oorzaken proberen te relativeren en iets negatiefs om te zetten naar iets positiefs.

Hoe herken ik een minderwaardigheidscomplex?

Een minderwaardigheidscomplex kent verschillende symptomen. Denk bijvoorbeeld aan slecht slapen, vermoeidheid, depressieve gevoelens en een gevoel van angst.

Wil je nog meer lezen over een minderwaardigheidscomplex, kijk dan eens naar deze Amerikaanse studie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.