Mindset

Mindset is een typisch Engels woord, dat breed opgenomen is in de Nederlandse spreektaal. Zou je het letterlijk vertalen, dan betekent het niets meer dan mentaliteit. In plaats van de vertaling naar mentaliteit, wordt ook het woord “overtuiging” vaak gekoppeld aan mindset. Wat verstaan we precies onder de term mindset? Zijn er verschillende vormen van een mindset? Wordt een mindset op individueel niveau bepaald, of is dit iets wat ook binnen groepen voorkomt? Mindset is een term die voornamelijk gebruikt wordt in de sociologie. Ook binnen gedragswetenschappen komt de term regelmatig terug.

Op deze pagina gaan we dieper in op hetgeen onder mindset verstaan kan worden. Ook vertellen we je meer over de verschillende vormen van een mindset. Wist je bijvoorbeeld dat er een verschil bestaat tussen een zogenaamde growth mindset en een fixed mindset? De verschillen vind je later in dit artikel uiteengezet.

Inhoudsopgave

Wat wordt verstaan onder mindset?

Onder een mindset verstaan we het denk- en gedragspatroon van een individu of een groep van individuen. Vaak wordt gedacht dat een mindset persoonsgebonden is, maar dat klopt niet! Zoals eerder werd aangehaald, wordt mindset regelmatig vertaald naar “overtuiging”. Dit maakt het makkelijker om de term mindset te definiëren. De overtuiging die een persoon heeft om een bepaald doel te behalen, maakt dat deze een positieve mindset ontwikkelt. Op het moment dat diezelfde persoon nauwelijks overtuigd is van zijn of haar eigen kunnen, zal de mindset van deze persoon veel minder positief zijn.

Een positieve- of negatieve mindset kan op verschillende manieren geuit worden. Denk bijvoorbeeld aan iemand die voortdurend negatief praat over een activiteit, taak of uitdaging. Het is een typisch voorbeeld van iemand die niet overtuigd is van zijn of haar eigen kunnen en daarmee een negatieve mindset ontwikkeld heeft. Aan de andere kant kun je iemand treffen die juist blaakt van de energie en niet kan wachten tot het grote moment aanbreekt. Het hoge energieniveau hangt vaak samen met de positieve mindset die deze persoon heeft, welke veroorzaakt wordt door de overtuiging dat een taak, opdracht of uitdaging succesvol wordt afgerond.

Mindset fluctueert enorm over de tijd en per activiteit

Het moge duidelijk zijn, dat iemands mindset geen vast gegeven is. Een persoon X kan een positieve mindset hebben in aanloop naar een activiteit Y. Daar waar diezelfde persoon een veel minder positieve mindset kan hebben richting een gebeurtenis Z. Ook binnen zo’n activiteit of gebeurtenis kan de mindset van personen fluctueren. Zo kan een positieve mindset keren naar een negatieve mindset, als blijkt dat een activiteit of taak veel lastiger is dan op voorhand verwacht werd. De mindset keert juist naar het positieve, als de taak plotseling makkelijker blijkt te gaan.

Wat is een growth mindset?

Zoals eerder beschreven werd, kent een mindset verschillende vormen. In de basis wordt onderscheid gemaakt tussen een growth mindset en een fixed mindset. Een growth mindset helpt een persoon zichzelf sneller te ontwikkelen, dan een fixed mindset. Niet onlogisch, wanneer je beide vormen van de mindset letterlijk vertaalt: groei mindset en vaste mindset.

Iemand met een groeimindset probeert zijn dromen na te jagen en gaat hier volledig voor! Een tegenslag in het bereiken van dromen kan ertoe leiden, dat de growth mindset van deze persoon iets wordt aangetast. De kans dat een growth mindset omslaat naar een fixed mindset is echter relatief klein.

Geboren met een growth mindset

Het fijne aan een growth mindset is dat we hier allemaal mee geboren worden! Als kind heb je vaak tal van dromen die je tijdens het leven na wilt jagen. Zo wil je op jonge leeftijd piloot of bijvoorbeeld boer worden, wil je werken bij de politie en heb je de ambitie met heel veel geld te eindigen. Door de tijd heen zal blijken dat niet alle dromen haalbaar zijn. Het maakt dat de growth mindset langzaamaan bijgesteld wordt. Uiteindelijk kan dit je tot stilstand brengen, waarmee je growth mindset omslaat naar een fixed mindset. Iets wat je zo lang mogelijk uit wilt stellen, probeer te blijven groeien.

Wat is een fixed mindset?

Een gedachte die hoort bij een fixed mindset is iets als: “zo ben ik nou eenmaal”. Je accepteert de zaken zoals deze zijn en hebt niet meer de ambitie om deze sterk te veranderen. De growth mindset van vroeger is in dit geval volledig tot stilstand gekomen. Betekent dit dat je de rest van je leven met deze fixed mindset blijft zitten? Absoluut niet! Er zijn verschillende manieren om je fixed mindset te veranderen naar een growth mindset. Kijk eens naar de tips op deze pagina, die je bij dit proces kunnen helpen.

Coaching om van een fixed mindset af te komen

Naast de tips die op deze pagina gegeven worden, kun je de hulp inschakelen van een coach. Een coach kijkt met je mee, op welke manier jij op zoek kunt gaan naar mogelijkheden om je ambities na te jagen. Het vormt het begin van de omslag naar een growth mindset. Van het negatieve of accepterende naar het uitdagende!

Tips voor een betere mindset

Je kunt op verschillende manieren proberen om een fixed mindset om te zetten naar een growth mindset. Gebruik deze tips ook om een growth mindset vast te houden! Op momenten dat je mindset om dreigt te slaan helpen de tips je om de draad weer op te pakken en het behalen van je ambities na te streven.

Tip 1: zorg voor haalbare ambities en doelen

Voorkom dat al snel blijkt dat een ambitie of doel niet haalbaar is. Dit is voornamelijk van belang, wanneer je al wat ouder bent. De kans dat iemand op z’n 50e nog miljonair wordt met een op te zetten bedrijf is relatief klein. Wanneer er na een paar maanden nog weinig zicht is op deze miljoenen, kan een dergelijke ambitie de growth mindset al snel laten omslaan naar een fixed mindset. Je accepteert dat de miljoenen er niet meer in zitten.

Verstandiger is het om deze reden om haalbare doelen te definiëren. Beschrijf welke ambitie je hebt voor de komende maanden, drie jaar en vijf jaar. Op deze manier is het makkelijker om de growth mindset vast te houden en jezelf uit te blijven dagen!

Tip 2: bespreek je doelen met anderen

Vaak word je enthousiast over doelen en ambities, wanneer je deze met anderen deelt. Het is om deze reden verstandig om je doelen en ambities met anderen te bespreken. Ze kunnen je tips geven om deze doelen te halen, met je meedenken over mogelijkheden om je doelen verder aan te scherpen, enzovoorts.

Doelen en ambities bespreken doe je niet eenmalig. Zorg dat je regelmatig met anderen spart. Wellicht is een initieel doel niet haalbaar, maar kan een kleine aanpassing er toch toe leiden dat je de growth mindset vasthoudt. Iets wat je uiteindelijk verder zal brengen!

Tip 3: volg een cursus voor een positieve mindset

Eerder las je al, dat je de hulp van een coach in kunt schakelen om van een fixed mindset over te gaan naar een growth mindset. Of eigenlijk; terug te keren! Iedereen start immers met de growth mindset. Naast het inschakelen van een coach kun je ook een online cursus overwegen. Er zijn verschillende websites waarop deze cursussen worden aangeboden. Je leert hierbij meer over hetgeen men onder een growth mindset verstaat en de wijze waarop je naar deze mindset terugkeert.

Een cursus om van een fixed mindset naar een growth mindset te gaan is voor iedereen interessant. Het kan namelijk ook een bestaande growth mindset versterken.

Veelgestelde vragen over mindset

Het is soms best onduidelijk, wat men bedoelt met een mindset. Om die reden hebben we hieronder een aantal vragen voor je beantwoord. Het zijn vragen die ons het vaakst gesteld worden door anderen. Staat het antwoord op je eigen vraag hier nog niet tussen? In dat geval kun je deze achterlaten in de reacties onder het artikel. Wij proberen deze zo snel mogelijk voor je te beantwoorden.

Wat is een growth mindset?

Een growth mindset is de positieve overtuiging dat je bepaalde doelen zal halen, taken af zal ronden, enzovoorts. Iedereen wordt geboren met een growth mindset en je herkent deze het makkelijkst bij kinderen.

Wat is een fixed mindset?

Een fixed mindset is het tegenovergestelde van een growth mindset: je accepteert de dingen zoals ze zijn en hebt niet langer de ambitie om zaken aan te passen of dromen na te jagen.

Hoe kan ik mijn mindset veranderen?

Je kunt van een fixed mindset naar een growth mindset veranderen, door realistische doelen voor jezelf te stellen. Het voorkomt een terugval, als blijkt dat een doel helemaal niet of nauwelijks haalbaar is.

Wat is mindset?

Mindset is een Engels woord, wat tegenwoordig veel gebruikt wordt in onze spreektaal. Je kunt het vertalen naar “overtuiging” of “mentaliteit”. Mindset kent twee vormen, namelijk: growth en fixed.

Wat is het verschil tussen een growth mindset en een fixed mindset?

Iemand met een growth mindset leeft bepaalde ambities en dromen na. Daar waar iemand met een fixed mindset zaken accepteert zoals ze zijn. Iedereen wordt geboren met een growth mindset.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.