Succesvol

Het is misschien wel een van de meest gestelde vragen: hoe word je succesvol? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het allereerst zaak om voor jezelf te definiëren wat succesvol zijn betekent. Vaak wordt succesvol zijn gekoppeld aan iemands vermogen. Rijke mensen worden hierdoor per definitie als succesvol beschouwd! Is het echter wel zo simpel? Zijn er ook andere vormen van rijkdom, dan geld alleen? Wellicht beschouw je iemand succesvol, als deze een rijk sociaal leven heeft bij een modaal inkomen.

Op deze pagina lees je meer over hetgeen succesvol zijn inhoudt en de wijze waarop je succesvoller kunt worden. Aan de hand van een stappenplan gaan we hier later in dit artikel mee aan de slag. Het is heel goed om actief na te denken over wat succesvol zijn is en tegelijkertijd kleinere successen onderweg naar dit succesvolle leven zijn te vieren. Het geeft je een positief en energiek gevoel. Iets wat van pas komt in je dagelijks leven! 

Inhoudsopgave

Hoe word je succesvol?

Zoals reeds genoemd wordt is het vaak lastig om te definiëren wanneer iemand succesvol is. Voor de een betekent succesvol zijn dat je over een groot eigen vermogen beschikt. De ander beschouwt een succesrijk persoon als iemand die veel mensen om zich heen heeft en daarmee over een rijk sociaal leven beschikt. Weer iemand anders denkt aan succesvolle mensen , wanneer zij zichzelf voortdurend verbeteren in hun sport.

Eigenlijk zou succesvol worden niet als een doel gezien moeten worden. Het is feitelijk de afronding van een bepaalde weg die je bent ingeslagen. Die weg kan de route naar een ultiem levensdoel zijn, maar ook naar kleinere doelen. Wellicht wil je tijdens je studie een tentamen met een voldoende afsluiten. Wanneer je in deze missie slaagt ben je succesvol; je hebt het doel bereikt! Vergelijkbaar is het winnen van een wedstrijd met je team. Ben je pas succesvol nadat je meerdere wedstrijden gewonnen hebt? In de basis volstaat één overwinning, daar dit een los doel is.

Leer doelen te stellen om succesvol te worden

Succesvoller worden en zijn betekent dus voornamelijk, dat je in staat moet zijn om doelen te stellen en deze vervolgens te behalen. Dit is best gevaarlijk! Zou je deze doelen namelijk niet halen, dan ligt een negatieve gedachtegang al snel op de loer. Het niet halen van doelen zou met de reeds genoemde manier van denken immers betekenen dat je niet succesvol bent.

Ook dat is niet helemaal waar! Succesvol zijn gaat gepaard met vallen en opstaan. Niemand slaagt erin alle gestelde doelen in een keer te halen. Door te vallen in het proces naar het behalen van een doel leer je. Wellicht heb je het doel te ambitieus gemaakt, of beschik je nog niet over de benodigde vaardigheden om zo’n doel te kunnen behalen. Het durven falen is een vorm van succesvol zijn.

7 stappen naar een succesvol leven

Nu je een beter beeld hebt van hetgeen succesvol leven betekent, is het zaak om zelf aan de slag te gaan om succesvoller te worden! Zoals reeds genoemd wordt komt het succesvolle leven in de basis neer op het behalen van doelen die je jezelf gesteld hebt. Dit hoeven geen grote en uitgebreide doelen te zijn. Dergelijke doelen zullen uiteindelijk alleen maar demotiverend werken, daar het veel lastiger is ze te halen.

Onderstaand gaan we aan de hand van zeven stappen aan de slag met succesvol leren leven. Doorloop deze stappen zelf ook eens en kijk hoe snel jij succesvol bent!

Stap 1: bepaal wie je bent en wat je wilt

Een belangrijke eerste stap in succesvol worden is jezelf leren kennen. Wie ben je eigenlijk en welke normen en waarden passen bij je? Is het altijd al je streven geweest om zoveel mogelijk geld te verdienen, of vind je het juist belangrijk om er voor anderen te zijn? Jezelf leren kennen, zelfbewustzijn, helpt je om in een volgende stap persoonlijke doelen te stellen.

Tip: online vind je verschillende tips en trainingen om op zoek te gaan naar de persoon die je bent. Het helpt je niet alleen succesvoller te zijn, maar ook van jezelf te houden op momenten dat het tegenzit. Op deze manier blijf je uit een negatieve spiraal en weg bij een negatief zelfbeeld.

Stap 2: stel haalbare doelen voor jezelf

Op basis van de persoon die je bent en hetgeen je nog wilt bereiken kun je aan de slag gaan met het opstellen van doelen. Haalbare doelen stel je op door te kijken of deze SMART zijn. Hierbij staat SMART voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Het komt er in het kort op neer dat je een doel voor jezelf stelt die binnen een bepaalde periode behaald moet zijn en eenvoudig te meten is. Denk aan een doel als: ik wil tien kilogram afvallen binnen zes maanden.

Door je doelen SMART te maken is de kans groter dat je deze haalt. Zo zal je sneller succesvoller worden! 

Stap 3: ga aan de slag met het behalen van deze doelen

Een logische volgende stap in succesvoller worden is het behalen van de gestelde doelen. Ga aan de slag door te sporten, door je sociale netwerk uit te breiden of door je bijvoorbeeld nog beter in te zetten op de werkvloer. Het verschilt logischerwijs per doel, hoe je deze het snelste haalt.

Stap 4: evalueer en pas je doelen aan

Nadat de gestelde termijn voor het behalen van je doelen verstreken is, kun je evalueren. Eerder in dit artikel las je al dat ook falen een vorm van succesvol zijn is. Falen alleen is echter niet voldoende! Het is belangrijk om te leren van je fouten. Dit doe je niet door bij de pakken neer te zitten, maar juist door te evalueren waar dat falen begonnen is. Was je doel niet SMART genoeg? Beschik je nog niet over de vaardigheden om een bepaald doel te bereiken? Op basis van je evaluatie stel je de doelen bij.

Stap 5: straal positiviteit uit en leer successen te delen

Lukt het je om doelen te behalen en vervolgens nieuwe doelen te stellen? Het is je eerste grote stap naar succesvoller zijn! Je zal al veel positiever in het leven staan, dan je stond in de periode voordat je begon aan succesvol worden. Nu is het zaak om deze successen met anderen te delen. Door successen te delen zal je hier nog meer van genieten en er daardoor meer profijt van hebben.

Stap 6: blijf je vaardigheden ontwikkelen

Om ook nieuwe doelen te kunnen behalen en je daarnaast voortdurend uit te kunnen blijven dagen is het raadzaam om je vaardigheden te blijven ontwikkelen. Volg bijvoorbeeld een thuisstudie, of neem deel aan een cursus. Er zijn online talloze mogelijkheden te vinden om jezelf nieuwe vaardigheden bij te brengen!

Tip: informeer ook eens bij je werkgever welke mogelijkheden geboden worden om jezelf te blijven ontwikkelen. In sommige gevallen worden de kosten voor zo’n thuisstudie of cursus vergoed.

Stap 7: behoud je focus op het behalen van doelen

Nu het je gelukt is om succesvol te worden is het zaak om je focus vast te houden. Vergelijk het met het winnen van de loterij. Het komt zeer geregeld voor, dat mensen het gewonnen geld binnen een paar jaar hebben uitgegeven. Daar waar zij voor het winnen van de loterij altijd met een fractie van het prijzengeld geleefd hebben. Het toont aan, dat mensen snel geneigd zijn hun focus te verliezen als ze eenmaal succesvol zijn. Al is het vanzelfsprekend de vraag of een loterij winnen gezien mag worden als een vorm van succes!

Veelgestelde vragen over succesvol zijn

Er worden geregeld vragen gesteld over succesvol zijn en succesvoller worden. Wanneer kun je iemand als succesvol beschouwen? Hoe word je zelf succesvol? Hieronder vind je het antwoord op de vragen die het meest gesteld worden over dit onderwerp. Mocht je zelf een vraag hebben over hetgeen succesvol zijn inhoudt, dan kun je deze achterlaten in de reacties onderaan de pagina.

Hoe word je succesvol?

Succesvoller word je op het moment dat je doelen behaalt. Succesvol zijn mag zodoende geen doel op zichzelf zijn, het is het resultaat van doelen die je succesvol hebt afgerond. In de basis kan iedereen succesvol zijn.

Waarom zijn succesvolle mensen populair?

Successen behalen en daarmee succesvol zijn betekent vaak dat mensen positief in het leven staan. Die positiviteit trekt anderen aan, daar het ook hen verder kan helpen. Het maakt succesvolle mensen populair.

Wat verstaan we onder succesvol?

Succesvol is lastig te definiëren, daar iedereen er een andere definitie aan kan geven. In de basis komt succesvol zijn neer op het behalen van doelen die je voor jezelf gesteld hebt.

Hoe bepaal je of iemand succesvol is?

Iemand is succesvol als het deze persoon lukt om doelen te bereiken. Dit kunnen hele kleine doelen zijn. Door voortdurend nieuwe doelen te stellen en te behalen blijf je succesvol.

Waar kan ik leren om succesvol te worden?

Leren om succesvoller te worden doe je door jezelf uit te dagen haalbare doelen te stellen en die vervolgens ook te halen. Overigens kan ook falen een vorm van succesvol zijn. Het helpt je verder in het behalen van nieuwe doelen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.